Osoba siedzi przy biurku z laptopem i dokumentami

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Zatrudniając pracownika, który jest cudzoziemcem, na podstawie umowy o pracę, należy stosować się do tych samych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak w przypadku polskich obywateli. Obowiązek wynika z art. 94 pkt. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Pomagamy we wszelkich formalnościach z tym związanych.

Dokumenty należy przygotować w dwóch wersjach językowych – polskim oraz tym, którym włada pracownik. Pracodawca musi założyć i prowadzić akta osobowe, oddzielne dla każdego pracownika. Składają się one z 3 części: dokumentów zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, dotyczących nawiązania stosunku pracy i jej przebiegu, a także te związane z ustaniem zatrudnienia.

Każda z części akt osobowych powinna zawierać pełny wykaz dokumentów, które się w niej znajdują. Muszą one być uporządkowane w sposób chronologiczny oraz odpowiednio ponumerowane. Jeśli obawiasz się, że nie zrobisz tego w prawidłowy sposób, zgłoś się do nas – oferujemy sprawne prowadzenie dokumentacji pracowniczej.