Osoba przekazuje dokumenty

Zezwolenia na pracę

Przebywasz w naszym kraju na podstawie paszportu biometrycznego, wizy lub karty czasowego pobytu? Za legalizację Twojej pracy w Polsce odpowiada pracodawca. Stosowne zezwolenie na pobyt w Polsce i zezwolenie na pracę konieczne jest dla każdej osoby, która przyjeżdża do nas spoza Unii Europejskiej.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz opiekę w zakresie uzyskania pozwolenia na pracę w Polsce. Skompletujemy wnioski o zezwolenie na pracę oraz złożymy wszelkie dokumenty. Wśród nich znaleźć można zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A, czyli kogoś, kto zamierza wykonywać pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z polskim podmiotem. Pomożemy także w kwestii innych typów: B, C, D i E. 

Wniosek o zezwolenie na pracę rozpoznawany jest w trybie postępowania administracyjnego. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu miesiąca, lub, w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, do dwóch miesięcy. Zezwolenie wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.